مرجان فضلی

مدير ماركتينگ و مجری راديو پروژه ارشد مديريت پروژه خوندم و براي گسترش دانش مديريت پروژه تلاش ميكنم عاشق كار تيمي، سفر،کوهنوردی و عکاسی و رويدادهاي جديد و پرمحتوام