معین غمین

معین غمین متولد 18 تیر ماه 1368   دارای مدرک تحصیلی کارشناسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران . 
از علایق وی می توان به عکاسی، سفرو کوهنودی نام برد ..